JAK ZDOBYĆ CERTYFIKAT
RZETELNY PARTNER W BIZNESIE?

NALEŻY SPEŁNIĆ PONIŻSZE WYMAGANIA I WYSŁAĆ FORMULARZ

 • Firma musi prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą minimum rok
 • Firma nie figuruje na giełdach długów 
 • Brak negatywnych informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym –  dotyczy firm z KRS
 • Nie figuruje na liście KNF
 • Firma przejdzie pozytywnie weryfikację opinii w przestrzeni online

Opłata Licencyjna za wykorzystanie Znaku Towarowego „Rzetelny Partner w Biznesie”  jest uzależniona od ilości zatrudnionych pracowników przez firmę i wynosi:

 • do 3 pracowników 199 zł. netto /rok
 • od 4 do 10 pracowników 299 zł. netto /rok
 • do 11 do 50 pracowników 499 zł netto/ rok
 • do 51 do 100 pracowników 699 zł netto/ rok
 • od 101 do 500 pracowników 899 zł. netto / rok
 • od 501 do 1000 pracowników 1.099 zł. netto / rok
 • powyżej 1000 pracowników 1.999 zł. netto / rok

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zgodnie z regulaminem programu „Rzetelny Partner w Biznesie” wniosek zostanie odrzucony. Zalecamy złożyć ponownie wniosek po upływie roku od założenia działalności.

Sprawdzamy informację o przedsiębiorcach ubiegających się o Certyfikat na giełdach wystawiających oferty wierzytelności online. W przypadku figurowania na giełdach długów, wnioskodawca zostanie o tym fakcie poinformowany.

Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisuje się przede wszystkim przedsiębiorców działających w formie spółek prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia oraz dłużników niewypłacalnych. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną w CEIDG – ten punkt nie dotyczy twojej firmy.

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, to państwowy organ administracji w Polsce odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem finansowym. Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje między innymi instytucje takie jak banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, giełdy, a także działa w obszarach takich jak audyt finansowy czy system emerytalny. Jeżeli wnioskodawca o Certyfikat widnieje na liście ostrzeżeń KNF – zostanie jego wniosek odrzucony.

W przypadku braku możliwości weryfikacji opinii o wnioskodawcy w przestrzeni online, poprosimy o listy rekomendacyjne od Twoich partnerów Biznesowych lub klientów.

Certyfikat może zostać odebrany w przypadku naruszeń Regulaminu Certyfikatu.

Firma otrzyma Certyfikat w języku angielskim tylko na prośbę wnioskodawcy.

CO TWOJA FIRMA
OTRZYMUJE W PAKIECIE
„RZETELNY PARNTER W BIZNESIE”

 • Elegancki Certyfikat w postaci dyplomu cyfrowego. Opcjonalnie dyplom wydrukowany o miarach 30x40cm. (dodatkowy koszt 50 zł. netto). Idealny do wyeksponowania w siedzibie firmy, podkreśla prestiż i renomę firmy, a także buduje zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych.
 •  Ekskluzywne prawo do posługiwania się Znakiem towarowym „Rzetelny Partner w Biznesie”. To nie tylko wyróżnienie, ale i potężne narzędzie marketingowe, które pozwoli na pozyskanie nowych partnerów biznesowych, jak i dalsze budowanie pozytywnego wizerunku Firmy.
 • Publikacja wizytówki firmy na stronie rzetelnypartnerwbiznesie.pl. To niezastąpione narzędzie w dzisiejszym cyfrowym świecie biznesu. Nie tylko prezentujące Twoją firmę, ale przede wszystkim buduje jej solidny i profesjonalny wizerunek.
 • Dostęp do platformy, która umożliwia ci publikowanie własnych treści na temat twojego przedsiębiorstwa. Jest to miejsce, gdzie możesz pokazać swoje produkty lub usługi, podkreślać osiągnięcia firmy i dzielić się planami na przyszłość. To strategiczne miejsce, która zwiększa rozpoznawalność Twojej marki, buduje zaufanie klientów i wzmacnia Twoją pozycję na rynku.
 • Opcjonalnie publikacja wizytówki firmy w języku angielskim na globalnej stronie reliablecompanycertificate.com. To okno na świat umożliwiające kontakt z potencjalnymi klientami i partnerami z różnych części globu. Wizytówka firmy na reliablecompanycertificate.com to nie tylko prezentacja Twojej działalności, ale także gwarancja jej wiarygodności i stabilności.

   

Jesteś gotowy na

Certyfikat "Rzetelny Partner w Biznesie"?

Organizatorem Certyfikatu "RZETELNY PARTNER w BIZNESIE" jest:

Centrum Certyfikacji Produktów i Usług 

Chorzów 41-500 ul. Kościuszki 63

NIP 627-185-47-63  REGON 361574661

email do kontaktu: biuro(małpa)nagrodakonumenta.pl

„RZETELNY PARTNER w BIZNESIE”

Wspiera Fundację Thanks For The Help